Miami

"Panitoya Series"

 • zeeme

  MIAMI TABLE SPOON / Cod: 36501 / MM: 205mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI TABLE FORK / Cod: 36502 / MM: 205mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI TABLE KNIFE / Cod: 36503 / MM: 228mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI APPETIZER SPOON / Cod: 36504 / MM: 195mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI APPETIZER FORK / Cod: 36505 / MM: 195mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI APPETIZER KNIFE / Cod: 36506 / MM: 218mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI DESSERT SPOON / Cod: 36507 / MM: 166mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI DESSERT FORK / Cod: 36508 / MM: 166mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI DESSERT KNIFE / Cod: 36509 / MM: 195mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI TEA SPOON / Cod: 36510 / MM: 113mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI COFFEE SPOON / Cod: 36511 / MM: 135mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI FISH FORK / Cod: 36515 / MM: 201mm / Buc: 12

 • zeeme

  MIAMI FISH KNIFE / Cod: 36516 / MM: 210mm / Buc: 12