SERIA 600

"Panitoya Series"

 • zeeme

  WORK TABLE / Cod: D604C / MM: / Buc:

 • zeeme

  COOKER GAZ / Cod: GC604 / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  COOKER GAZ / Cod: GC606 / MM: 400X600X265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP SMOOTH SURFACE GAZ / Cod: GG604 / MM: 400X600X265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP GROOVED SURFACE GAZ / Cod: GG604G / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP SMOOTH SUTFACE GAZ / Cod: GG606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP 1/2Smooth,1/2Grooved gaz / Cod: GG606SG / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP Grooved Surface gaz / Cod: GG606G / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  LAVA CHAR GRILL GAZ / Cod: GGL604 / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  LAVA CHAR GRILL GAZ / Cod: GGL606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  COOKER ELECTRIC / Cod: EC604 / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  COOKER ELECTRIC / Cod: EC606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  BAINMARIE ELECTRIC / Cod: EB604 / MM: 400X600X265 / Buc:

 • zeeme

  BAIN MARIE ELECTRIC / Cod: EB606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  DEEP FAT FRYER Electric / Cod: EF604 / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  DEEP FAT FRYER Electric / Cod: EF606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP Smooth Surface Electric / Cod: EG604 / MM: 400x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP Grooved Surface / Cod: EG604G / MM: 40x70x85 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP Smooth surface electric / Cod: EG606 / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP 1/2Smooth,1/2Grooved Electric / Cod: EG606SG / MM: 600x600x265 / Buc:

 • zeeme

  FRY TOP Grooved Surface Electric / Cod: EG606G / MM: 600X600X265 / Buc:

 • zeeme

  PASTA COOKER Electric / Cod: EMH606 / MM: 600X600X265 / Buc:

 • zeeme

  CHIPS SCUTTLE Electric / Cod: EPS604 / MM: 400X600X265 / Buc:

 • zeeme

  NEUTRAL UNIT / Cod: N604 / MM: 400X600X265 / Buc:

 • zeeme

  NEUTRAL UNIT / Cod: N606 / MM: 600X600X265 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE / Cod: T608 / MM: 800X600X635 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE / Cod: T612 / MM: 1200X600X635 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE / Cod: T616 / MM: 1600X600X635 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE / Cod: T620 / MM: 2000X600X635 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE WITH CUPBOARD / Cod: D604D / MM: 400X520X660 / Buc:

 • zeeme

  WORK TABLE WITH CUPBOARD / Cod: D606D / MM: 600X520X660 / Buc: